Unitatea de invăţământ

SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA „NICOLAE KRETZULESCU”

Localitatea / judeţul

BUCURESTI

Participanţi simpozion

Numele si prenumele

Funcţia

DINESCU MIRELA-NICOLETA

Director

CUATU GEORGETA

Profesor

 

Denumirea proiectului

Outdoor Science – Learning by Doing 

 

Tipul proiectului

Comenius – vizita pregatitoare

 

Parteneri

Suedia (coordonator)

 

Echipa de proiect

Cuatu Georgeta –profesor limba engleza, Dirloman Gabriela- profesor dr. geografie

 

Obiectivele proiectului

Obiectivele urmarite in cele doua vizite pregatitoare au fost:

-cunoasterea partenerului de proiect

- cunoasterea sistemului educational specific tarii partenere

- stabilirea unui plan comun de lucru in vederea realizarii documentatiei specifice pentru aplicatia Comenius

 

 

Descrierea proiectului

 

Scopul vizitelor pregatitoare a constat in promovarea transparentei, comparabilitatii, transferabilitatii si recunoasterii metodelor educationale intre diversi furnizori de educatie in vederea lansarii proiectului multilateral Comenius “Stiintele in afara clasei- Invatare prin descoperire”.

Beneficiarii directi  prin efectul multiplicarii :

-          elevii celor doua licee prin discutiile formale si informale avute cu cele doua delegatii cu privire la perspectiva parteneriatului in acest peroiect

-          profesorii din Ariile curriculare limba si comunicare, om si societate, stiinte si omologii lor din Leksands Gymnasium – Suedia

Rezultatul vizitei delegatiei suedeze din aprilie 2007 a fost stabilirea urmatoarelor elemente constitutive ale proiectului:

- titlul proiectului

- numarul de elevi beneficiari ai proiectului

- obiectivele proiectului

- rolul celor doi parteneri in proiect

S-au facut propuneri cu privire la:

-produsele finale ale proiectului

- cooptarea partenerilor din Finlanda si Italia

- vizita delegatiei romane in Suedia

Vizitei delegatiei romane in Suedia, in septembrie 2007, s-a concretizat prin stabilirea scopurilor proiectului, rolului celor patru parteneri, produselor finale, modalitatilor de evaluare si diseminare.

S-au facut propuneri cu privire la activitatile ce se vor desfasura in cadrul proiectului si calendarul schimburilor de elevi. Coordonatorul proiectului urma sa informeze parteneri finlandezi si italieni in vederea obtinerii acordului acestora cu privire la rezultatul vizitei pregatitoare a delegatiei romane.

 

Lectia de biologie desfasurata pe unul dintre lacurile din zona liceului suedez a concretizat conceptul de invatare prin descoperire, relevand motivatia si implicarea elevilor in toate etapele lectiei.

Excursiile organizate in ambele tari au oferit delegatiilor posibilitatea de a intra in contact cu civilizatia si cultura tarii partenere.

 

 

Diseminare si valorizare

Diseminarea:

Metodele de diseminare au fost diverse:

- mape de prezentare a institutiilor

- prezentari PP ale programelor derulate in scolile partenere

- observarea directa a institutiei(baza materiala, program, orar, tinuta, disciplina, cultura institutionala, modul de socializare)

- dialog cu profesorii si elevii din scolile partenere

- asistenta la diverse ore (limbi straine, fizica, chimie, bilogie)

- cina la Casa de oaspeti a liceului suedez, organizata de elevii clasei de turism hotelier

Valorizarea vizitelor pregatitoare se regaseste in impactul lor  asupra :                1. elevilor :

-performante in folosirea fluenta a limbii straine ;

-exprimarea libera a opiniiilor cu privire la sistemul educational din tara lor ;

-dezvoltarea experientelor interculturale ;

2. profesorilor :

-comparatie intre abordarile/metodele folosite/alese de catre profesorii parteneri ;

-performante in folosirea fluenta a limbii straine ;

-adoptarea unor noi abordari pedagogice preluate de la partenerii suedezi ;

-cresterea implicarii in a face schimbari atunci cand ele sunt benefice pentru sistemul nostru de invatamant ;

-abilitatea lucrului in echipa, comunicarii in contexte diferite ;

-dezvoltarea competentelor de negociere si de colaborare ;

 -dezvoltarea experientelor interculturale .

3. institutiei de invatamant :

-atingerea obiectivelor PAS privind promovarea unei atitudini europene ;

- lucru in echipa in vederea realizarii proiectului ;

-realizarea contactelor cu comunitatea locala, cu alte scoli

-asumarea responsabilitatii si delegarea sarcinilor celor implicati in proiect ;

4.  parteneriatului :

-stabilirea unei liste a obiectivelor specifice si comune ale celor doua institutii ;

-distribuirea clara a sarcinilor pe parteneri ;

- un acord de principiu privind modul de derulare a parteneriatului

-comunicarea intre scoli in mod regulat ;

- o lista a activitatilor aprobate de catre fiecare partener ;

- acord asupra instrumentelor de evaluare,monitorizare si asupra procedurilor de diseminare ;

- realizarea cadrului propice pentru depunerea proiectului multinational “Outdoor Science – Learning by Doing” in cadrul aplicatiei Comenius din 2008 si a bazei pentru viitoare parteneriate internationale intre scolile din cele 4 tari.

 

 

 

 

Nota: