C.E.A.C

REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII


           Prezentul regulament s-a elaborat in temeiul prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, Legii 87/2006 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a guvernului 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei si Ordinului 7.5./12.07.2005 privind asigurarea calitatii educatiei din ROFUIP.
          Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare al Sistemului de Management al Calitatii din Scoala Superioara Comerciala “Nicolae Kretzuleescu”

Intreg regulamentul CEAC poate fi citit AICIRAPORTUL ANUAL DE EVALUARE INTERNA A UNITATII DE INVATAMAN PENTRU ANUL SCOLAR 2011 - 2012


  • Partea I si partea III poate fi vizualizata : AICI

  • Partea II si partea IV poate fi vizualizata : AICI