ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU

 

CERERE DE OFERTA

privind achiziționarea de servicii de tipărire pentru proiectul

„STOP Abandonului scolar! Program pilot de integrare si creştere a participării în învăţământul primar şi secundar”

Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, cu sediul social in Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti, tel/fax: 0213139082, achizitioneaza pentru proiectul „STOP Abandonului scolar! Program pilot de integrare si creştere a participării în învăţământul primar şi secundar”, cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, servicii de tipărire, după cum urmează:

Denumirea serviciului

Specificatii tehnice

Cantitate

Ghid de promovare a voluntariatului social  (include si machetarea/grafica

Format A4, 40 pagini, grosime 80 gr/mp, coperti 200 gr/mp, dublu cretat mat, policromie

650

Ghid de promovare a antreprenoriatului social si in randul tinerilor (include si machetarea/grafica)

Format A4, 40 pagini, grosime 80 gr/mp, coperti 200 gr/mp, dublu cretat mat, policromie

650

Ghid de promovare a participarii la educatie

Format A4, 40 pagini, grosime 80 gr/mp, coperti 200 gr/mp, dublu cretat mat, policromie

650

Pachet materiale promotionale seminar motivational - 150 exemplare material de prezentare, 150 mape, 150 pixuri,

Mapa A4, policromie 2 fete, material de prezentare A4, policromie – 20 pagini, Pixuri personalizate 1 pozitie, 1 culoare

150

Pachet materiale promotionale 2 mese rotunde - 120 mape, 120 pixuri, 120 blocnotes, 120 memostick,

Mapa A4, policromie 2 fete, material de prezentare A4, policromie – 20 pagini, Pixuri personalizate 1 pozitie, 1 culoare, Blocnotes 50 pagini, coperti 200 gr/mp policromie, legare cu arc, Memory stick min 2 GB personalizare 1 pozitie, 1 culoare

120

 

2.        Procedura de achizitie este conformitate cu O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 (vezi www.anrmap.ro).: achizitie directa.

3. Tariful va fi exprimat in RON, fara TVA .

4.  Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este “pretul cel mai scazut”.

5. Valoarea maxima estimata pentru aceasta achizitie este de 75.919,35 RON (fara TVA).

6. Oferta trebuie sa fie valabila o perioada de minim 60 de zile.

7. Plata se va face in maxim 60 de zile de la emiterea facturii. Emiterea facturii se va face dupa livrarea produselor.   

8. Termenul limita de primire a ofertelor este 18.09.2015, ora 12:00.

9. Ofertele se primesc in limba romana la adresa prin curier/poştă la adresa de corespondenţă din Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti, în atenţia dl-ui Toma E.

10. Clauza contractuala obligatorie: ofertantul nu va depune decat o singura oferta individuala.

11. Contestatiile impotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun in termen de 48 de ore de la primirea instiintarilor privind oferta castigatoare, Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, cu sediul social in Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti, In termen de 5 zile de la solutionarea contestatiei de catre achizitor, contestatarul poate depune contestatie la instanta judecatoreasca competenta, respectiv Judecatoria Sectorului 3. In cazul in care contestatorul depune contestatie la instanta judecatoreasca, are obligatia de a trimite o copie a contestatiei si catre achizitor.

Asteptam oferta dvs. de pret pana la data de 18.09.2015, ora 12:00 Informatii suplimentare puteti obtine tel0213139082.,  contact: Toma E