ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU

 

CERERE DE OFERTA

privind achiziționarea de computerelor, imprimantei si licentelor pentru proiectul

„STOP Abandonului scolar! Program pilot de integrare si creştere a participării în învăţământul primar şi secundar”

1. Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, cu sediul social in Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti, tel/ fax: 0213139082., achizitioneaza pentru proiectul „STOP Abandonului scolar! Program pilot de integrare si creştere a participării în învăţământul primar şi secundar”, cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, servicii de tipărire, după cum urmează:

Denumirea serviciului

Specificatii tehnice

Cantitate

licente pachet tip Office , min 14 luni, 1048 lei / buc,

versiunile Office 2013 pentru Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher si Access.

3

licente antivirus (3 calculatoare*345,33 lei/licenta/an),

Mod licentiere Licenta noua, Licenta Cutie retail, Numar pc-uri 1 user, Perioada licentiere 12 Luni. Denumiri similare la Antivirus Symantec Norton Security 2.0 (1 User)

3

Echipament multifunctionala monocrom

min. laser copy/scan/print/fax/LAN/A3),

1

 Laptop

Capacitate HDD: 1TB, Procesor: Intel Core i5, Frecventa procesor (GHz): 2.6 / 3.2, Tip unitate stocare: HDD, Memorie video ram: 2GB, Rezolutie optima: 1366 x 768, Viteza de rotatie (rpm): 5400RPM

3

 

2.        Procedura de achizitie este conformitate cu O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 (vezi www.anrmap.ro).: achizitie directa.

3. Tariful va fi exprimat in RON, fara TVA .

4.  Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este “pretul cel mai scazut”.

5. Valoarea maxima estimata pentru aceasta achizitie este de 15.951,61 RON (fara TVA).

6. Oferta trebuie sa fie valabila o perioada de minim 60 de zile.

7. Plata se va face in maxim 60 de zile de la emiterea facturii. Emiterea facturii se va face dupa livrarea produselor.   

8. Termenul limita de primire a ofertelor este 18.09.2015, ora 12:00.

9. Ofertele se primesc in limba romana la adresa prin curier / poştă la adresa de corespondenţă din Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti, în atenţia dl-ui Toma Elena

10. Clauza contractuala obligatorie: ofertantul nu va depune decat o singura oferta individuala.

11. Contestatiile impotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun in termen de 48 de ore de la primirea instiintarilor privind oferta castigatoare, Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, cu sediul social in Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti. In termen de 5 zile de la solutionarea contestatiei de catre achizitor, contestatarul poate depune contestatie la instanta judecatoreasca competenta, respectiv Judecatoria Sectorului 3. In cazul in care contestatorul depune contestatie la instanta judecatoreasca, are obligatia de a trimite o copie a contestatiei si catre achizitor.

Asteptam oferta dvs. de pret pana la data de 18.09.2015, ora 12:00

Informatii suplimentare puteti obtine tel. 0213139082, persoana de contact: Toma Elena