ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU

 

CERERE DE OFERTA

privind achiziționarea de servicii pentru organizarea evenimentelor din cadrul proiectului

„STOP Abandonului scolar! Program pilot de integrare si creştere a participării în învăţământul primar şi secundar”

Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, cu sediul social in Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti, tel: 0213139082 fax: 0213139082, achizitioneaza pentru proiectul „STOP Abandonului scolar! Program pilot de integrare si creştere a participării în învăţământul primar şi secundar”, cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, servicii pentru organizarea evenimentelor, după cum urmează:

 

                           I.            ORGANIZARE EVENIMENTE MOTIVAŢIONALE

Sali de evenimente în trei localităţi diferite: Bucureşti, Făgăraş, Constanţa - capacitate 50 de persoane, aşezare tip teatru

Număr de participanţi estimaţi: max. 50 persoane / eveniment

Aranjare al sălii: teatru

       Sala va dispune de un spaţiu corespunzător (holul de acces în sala de reuniune sau foaierul acesteia), special amenajat, în vederea organizării pauzelor de cafea, cu asigurarea serviciului adecvat de servire pentru participanţi. Spaţiul pentru servirea pauzelor de cafea va fi destinat exclusiv organizării pauzelor de cafea pentru acest eveniment;

       Sala va avea o capacitate de min. 50 persoane.

       Foaierulul va fi dotat cu suficiente mese pentru înregistrarea celor 50 de participanţi astfel încât să nu se creeze aglomeraţie la sosire.

       În foaier vor fi organizate pauzele de cafea

       Nu se admite ca spaţiul pentru primirea participanţilor să fie diferit de spaţiul pentru pauzele de cafea sau să nu comunice direct cu sala de conferinţă

       Sala va dispune de echipamentul necesar derulării evenimentului: sistem de sonorizare, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, laser pointer.

 

Catering - pauza de cafea pentru 50 de persoane

·          pauza de cafea - cerinţe minime: cafea simplă şi cu lapte, cafea decofeinizată, ceai, minim 200 ml/persoană, zahăr brun și îndulcitor; patiserie dulce și sărată; prăjituri asortate; preparate de tipul finger food, apă minerală și apă plată

·          Produsele de patiserie şi cofetărie vor fi proaspete.

 

                         II.            ORGANIZARE MESE ROTUNDE

Sali de evenimente în Bucureşti, - capacitate 30 de persoane, aşezare tip masă rotundă

Număr de participanţi estimaţi: max. 30 persoane / eveniment

Sala va dispune de un spaţiu corespunzător (holul de acces în sala de reuniune sau foaierul acesteia), special amenajat, în vederea organizării pauzelor de cafea, cu asigurarea serviciului adecvat de servire pentru participanţi. Spaţiul pentru servirea pauzelor de cafea va fi destinat exclusiv organizării pauzelor de cafea pentru acest eveniment; Sala va avea o capacitate de min.30 persoane.

       Foaierulul va fi dotat cu suficiente mese pentru înregistrarea celor 30 de participanţi astfel încât să nu se creeze aglomeraţie la sosire.

       Nu se admite ca spaţiul pentru primirea participanţilor să fie diferit de spaţiul pentru pauzele de cafea sau să nu comunice direct cu sala de conferinţă

       Sala va dispune de echipamentul necesar derulării evenimentului: sistem de sonorizare, ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, laser pointer.

 

Catering - pauza de cafea pentru 30 de persoane

·          pauza de cafea - cerinţe minime: cafea simplă şi cu lapte, cafea decofeinizată, ceai, minim 200 ml/persoană, zahăr brun și îndulcitor; patiserie dulce și sărată; prăjituri asortate; preparate de tipul finger food, apă minerală și apă plată

·          Produsele de patiserie şi cofetărie vor fi proaspete

2.        Procedura de achizitie este conformitate cu O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006 (vezi www.anrmap.ro).: achizitie directa.

3. Tariful va fi exprimat in RON, fara TVA .

4.  Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este “pretul cel mai scazut”.

5. Valoarea maxima estimata pentru aceasta achizitie este de 20.322,54  RON (fara TVA).

6. Oferta trebuie sa fie valabila o perioada de minim 60 de zile.

7. Plata se va face in maxim 60 de zile de la emiterea facturii. Emiterea facturii se va face dupa livrarea produselor.   

8. Termenul limita de primire a ofertelor este 18.09.2015, ora 12:00.

9. Ofertele se primesc in limba romana la adresa  prin curier/poştă la adresa de corespondenţă din Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti, în atenţia dl-ui Toma Elena

10. Clauza contractuala obligatorie: ofertantul nu va depune decat o singura oferta individuala.

11. Contestatiile impotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun in termen de 48 de ore de la primirea instiintarilor privind oferta castigatoare, Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, cu sediul social in Str. Hristo Botev nr. 17, Sector 3, Bucuresti, In termen de 5 zile de la solutionarea contestatiei de catre achizitor, contestatarul poate depune contestatie la instanta judecatoreasca competenta, respectiv Judecatoria Sectorului 3. In cazul in care contestatorul depune contestatie la instanta judecatoreasca, are obligatia de a trimite o copie a contestatiei si catre achizitor.

Asteptam oferta dvs. de pret pana la data de 18.09.2015, ora 12:00

Informatii suplimentare puteti obtine prin  tel. 0213139082, persoana de contact: Toma Elena