Continut Examene

Bacalaureat Competente Admitere ciclul inferior Admitere ciclul superior Scoala Postliceala
.
.
EXAMENE

Bacalaureat

img


Aici puteti citi in detaliu ORDIN nr. 4.950 din 27 august 2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020

CALENDAR BACALAUREAT 2020


25 - 29 mai 2020

Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

29 mai 2020

Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

9 - 10 iunie 2020

Evaluarea Competentelor lingvistice de comunicare orala in Limba romana - proba A

11 - 12 iunie 2020

Evaluarea Competentelor lingvistice de comunicare orala in Limba materna - proba B

15 - 17 iunie 2020

Evaluarea Competentelor digitale - proba D

18 - 19 iunie 2020

Evaluarea Competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C

22 iunie 2020

Limba si literatura romana - proba Ea) - examen scris

23 iunie 2020

Limba si literatura materna - proba Eb) - examen scris

24 iunie 2020

Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - examen scris

25 iunie 2020

Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - examen scris

30 iunie 2020

Afisarea rezultatelor (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00)

1-6 iulie 2020

Rezolvarea contestatiilor

7 iulie 2020

Afisarea rezultatelor finaleSesiunea august - septembrie 2020

13-27 iulie 2020

Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente

18 august 2020

Limba si literatura romana - proba E.a) - proba scrisa

19 august 2020

Limba si literatura materna - proba E.b) - proba scrisa

20 august 2020

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisa

21 august 2020

Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E.d) - proba scrisa

24-25 august 2020

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala sn limba romana - proba A

25 august 2020

Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

26-27 august 2020

Evaluarea competentelor digitale - proba D

27-28 august 2020

Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie interna?ionala - proba C

28 august 2020

Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12,00-16,00)

2 septembrie 2020

Rezolvarea contestatiilor

3 septembrie 2020

Afisarea rezultatelor finale

Back To Top
Competenteimg


* Prima sesiune a Bacului incepe pe 9 iunie 2020 cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana.

* Proba va continua in data de 10 iunie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (11 - 12 iunie).

* In zilele de 15, 16 si 17 iunie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D)

* In 18 - 19 iunie se vor evalua competentele lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).Back To Top
Admitere ciclul inferiorimg


ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019
privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 - 2021
ART. 1
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
        (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 - 2021 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin Ordinul Ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011 - 2012.
CALENDARUL admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 - 2021

10 iulie 2020

Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020 - 2021

10 iulie 2020

Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere. Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.

13 - 16 iulie

Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care 2020 candidatii au fost repartizati

16 iulie 2020

Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere

17, 20 si 21 iulie 2020

Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a municipiului Bucuresti a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata
Intreaga metodologie si calendar al admiterii in clasa a 9 a in anul scolar 2020-2021 poate fi citita AICI sau puteti accesa site-ul http://www.edu.ro pentru o informare completa.


Back To Top
Admitere ciclul superiorimg


METODOLOGIA - privind continuarea studiilor dupa finalizarea invatamantului obligatoriu
Capitolul I. Dispozitii generale
Art. 1.
        (1) Prezenta metodologie reglementeaza modalitatile prin care absolventii invatamantului obligatoriu si cei ai anului de completare isi pot continua studiile.
        (2) Potrivit legii, invatamantul obligatoriu se incheie dupa clasa a X-a a ciclului inferior al liceului sau a scolii de arte si meserii.
Art. 2.
        (1) Absolventii ciclului inferior al liceului dobandesc, potrivit legii, certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola.
        (2) Absolventii scolilor de arte si meserii dobandesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola. Absolventii care sustin si promoveaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc si certificat de calificare profesionala, nivel 1.
        (3) Absolventii anului de completare dobandesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanenta si, la cerere, foaia matricola. Absolventii anului de completare care sustin si promoveaza examenul de certificare a competentelor profesionale dobandesc si certificat de calificare profesionala, nivel 2.
Art. 3.
        (1) Dupa finalizarea invatamantului obligatoriu, absolventii isi pot continua studiile, in conformitate cu prevederile legale.
        (2) Absolventii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, pot continua studiile, la cerere, in ciclul superior al liceului.
        (3) Absolventii clasei a X-a, scoala de arte si meserii, cu certificat de absolvire si cu certificat de calificare profesionala, nivel 1, pot continua studiile, la cerere, in anul de completare.
        (4) Absolventii anului de completare, cu certificat de absolvire si cu certificat de calificare profesionala, nivel 2, pot continua studiile, la cerere, in ciclul superior al liceului.
Art. 4.
        (1) Continuarea studiilor se poate face la aceeasi filiera, profil/domeniu, specializare / calificare profesionala, sau prin schimbarea filierei, profilului / domeniului, specializarii / calificarii profesionale.
        (2) Absolventii invatamantului obligatoriu si cei ai anului de completare pot solicita continuarea studiilor in aceeasi unitate de invatamant sau in alta.
Art. 5.
        (1) Pentru continuarea studiilor in aceeasi filiera, profil/domeniu, specializare / calificare profesionala, admiterea absolventilor invatamantului obligatoriu, respectiv ai anului de completare, se face fara examen, prin inscriere la unitatea scolara la care acestia doresc sa isi continue studiile, in limita locurilor disponibile si, dupa caz, cu aplicarea criteriilor de departajare, prevazute in prezenta metodologie.
        (2) Candidatii care doresc continuarea studiilor in alta filiera, profil/domeniu sau specializare/calificare profesionala, trebuie sa sustina si sa promoveze examene de diferente.
                Examenele de diferente se sustin la:
                 *disciplinele pe care candidatii nu le-au studiat in clasele a IX-a si a X-a si, dupa caz, in anul de completare;
                 *disciplinele pe care candidatii le-au studiat, dar ale caror alocari orare, pentru trunchiul comun, respectiv pentru curriculum diferentiat, sunt diferite fata de cele de la specializarea/calificarea profesionala la care se solicita inscrierea.
        (3) Nu se sustin examene de diferente la disciplinele din curriculumul la decizia scolii.
        (4) Organizarea si desfasurarea examenelor de diferente se face in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
        (5) Disciplinele/modulele pentru care se sustin examene de diferente se stabilesc de catre consiliul de curriculum din unitatea de invatamant care organizeaza examene de diferente. Programele pentru examenele de diferente sunt stabilite de catre catedrele de specialitate ale unitatii scolare respective, in conformitate cu planurile cadru, programele scolare si cu standardele de pregatire profesionala si se aproba de catre consiliul de curriculum.
Art. 6.
        (1) Alocarea locurilor pentru fiecare unitate de invatamant se va face astfel incat sa se asigure continuarea studiilor de catre toti absolventii ciclului inferior al liceului, ai scolii de arte si meserii sau ai anului de completare din scoala respectiva, care solicita acest lucru.         (2) Numarul de locuri alocat unei unitati de invatamant pentru clasa a XI-a de liceu, pentru fiecare specializare/calificare profesionala, este cel putin egal cu numarul de elevi existent in clasa a X-a, la aceeasi specializare/calificare profesionala, in anul scolar precedent. Se vor respecta prevederile legale referitoare la efectivele de elevi pe clasa.
        (3) Numarul de locuri alocat unei unitati de invatamant pentru anul de completare, pentru fiecare domeniu de pregatire este cel putin egal cu numarul de elevi existent in clasa a X-a, in acelasi domeniu de pregatire, in anul scolar precedent. Se vor respecta prevederile legale referitoare la efectivele de elevi pe clasa.
        (4) Numarul de locuri alocat unei unitati de invatamant pentru clasele a XII-a de liceu, ruta de profesionalizare prin scoala de arte si meserii si anul de completare, pentru fiecare domeniu de pregatire, este cel putin egal cu numarul de elevi existent in anul de completare, in acelasi domeniu de pregatire, in anul scolar precedent. Se vor respecta prevederile legale referitoare la efectivele de elevi pe clasa.
        (5) In cazuri exceptionale, bine fundamentate, formatiunile constituite in vederea continuarii studiilor de catre absolventii invatamantului obligatoriu sau cei ai anului de completare, pot functiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, prevazut de lege, numai cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
Capitolul II. Admiterea candidatilor care solicita continuarea studiilor in aceeasi unitate de invatamant
Art. 7.
        (1) In fiecare unitate de invatamant, elevii din clasa a X-a si din anul de completare depun, pana la data de 1 martie, optiuni referitoare la continuarea studiilor.
        (2) Fiecare elev va preciza daca doreste sa continue studiile in ciclul superior al liceului, respectiv in anul de completare, mentionand filiera, profilul/domeniul, specializarea/calificarea profesionala la care doreste sa se inscrie si daca solicita continuarea studiilor in aceeasi unitate de invatamant sau in alta.
        (3) Informatiile mentionate anterior se centralizeaza intr-un tabel, care va fi semnat de elevi si de dirigintele clasei si va fi depus de diriginte la secretariatul scolii.
Art. 8.
        (1) Pana la data de 15 martie, secretariatul scolii centralizeaza datele referitoare la optiunile elevilor si afiseaza situatia solicitarilor existente pentru fiecare filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala, precum si numarul estimat de locuri disponibile la fiecare dintre acestea, in functie de numarul de elevi care doresc sa paraseasca unitatea de invatamant sau sa schimbe filiera/profilul/specializarea in cadrul aceluiasi liceu.
        (2) Pana la data de 1 aprilie, fiecare unitate de invatamant va anunta disciplinele/modulele si programele pentru examenele de diferente. Lista disciplinelor/modulelor se afiseaza la avizierul unitatii de invatamant, iar programele se depun la biblioteca scolii.
Art. 9.
        (1) Pana la data de 15 aprilie, elevii din clasa a X-a, respectiv din anul de completare, isi vor definitiva optiunile referitoare la continuarea studiilor, in aceeasi unitate de invatamant sau in alta, in aceeasi filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala sau in alta. In cazul in care apar schimbari, in raport cu optiunile exprimate initial, elevii vor depune o cerere individuala, la secretariatul scolii, in care vor preciza modificarile in optiunile referitoare la continuarea studiilor.
        (2) Pana la data de 1 mai, fiecare unitate de invatamant va anunta lista nominala a propriilor elevi care, dupa promovarea clasei a X-a, respectiv a anului de completare, vor fi admisi, in conformitate cu optiunile exprimate, pentru continuarea studiilor in anul de completare, respectiv in ciclul superior al liceului, in aceeasi specializare/calificare profesionala.
        (3) Se va avea in vedere, in masura in care este posibil, pastrarea colectivelor de elevi existente in clasa a X-a, respectiv in anul de completare.
        (4) Locurile candidatilor din unitatea de invatamant care au solicitat inscrierea in aceeasi unitate de invatamant, in aceeasi filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala, in perioada prevazuta de prezenta metodologie, dar au ramas corigenti, nu vor fi publicate ca fiind disponibile, decat dupa incheierea sesiunii de corigente, in cazul nepromovarii de catre acestia a examenelor respective.
Art. 10.Lista candidatilor declarati admisi, conform Art. 9, se actualizeaza dupa incheierea anului scolar, respectiv dupa sesiunea de corigente si anuntarea repetentilor.
Art. 11.
        (1) In perioada 1 - 15 mai, se sustin examenele de diferente, de catre elevii din unitatea de invatamant care solicita continuarea studiilor, in aceeasi unitate de invatamant, dar schimband filiera, profilul/domeniul, specializarea/calificarea profesionala.
        (2) Rezultatele examenelor de diferente se afiseaza pana la data de 16 mai.
Art. 12.
        (1) In ultima zi a semestrului al doilea, dupa incheierea situatiei scolare, unitatile de invatamant afiseaza lista candidatilor din scoala respectiva, care sunt admisi in alta filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala, in unitatea de invatamant respectiva.
        (2) Admiterea candidatilor se face, pe locurile disponibile, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in ciclul superior al liceului, respectiv in anul de completare, definite in conformitate cu prezenta metodologie.
        (3) Daca pe ultimul loc se afla mai multi candidati avand aceeasi medie de admitere in ciclul superior al liceului, respectiv in anul de completare, departajarea se face folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
                 * media claselor a IX-a -a X-a, respectiv a anului de completare, la toate disciplinele/modulele din aria curriculara corespunzatoare specializarii/calificarii profesionale la care se doreste continuarea studiilor - MDS;
-                 * media la disciplina principala de specialitate /modulul principal de specialitate din aria curriculara corespunzatoare specializarii/calificarii profesionale la care se doreste continuarea studiilor.
        (4) In situatia in care egalitatea se mentine si dupa aplicarea criteriilor de departajare mentionate la alin. (3), departajarea candidatilor se face dupa criterii stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant si facute publice odata cu afisarea programelor pentru examenele de diferente.
Art. 13.
        (1) Locurile candidatilor din unitatea de invatamant care au promovat examenele de diferente, in perioada prevazuta de prezenta metodologie, dar au ramas corigenti, nu vor fi publicate ca fiind disponibile, decat dupa incheierea sesiunii de corigente, in cazul nepromovarii de catre acestia a examenelor respective.
        (2) Lista candidatilor declarati admisi, conform Art. 12, alin. (1), se actualizeaza dupa sesiunea de corigente si anuntarea repetentilor.
Art. 14. Candidatii care nu au promovat examenele de diferente sau care au promovat examenele de diferente, dar nu pot fi admisi, din lipsa de locuri, la alta filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala, au dreptul sa isi continue studiile, la cerere, in unitatea scolara respectiva, in filiera, profilul/domeniul, specializarea sau calificarea profesionala corespunzatoare celei pe care au urmat-o in anul precedent.
Art. 15.
        (1) Media de admitere in ciclul superior al liceului, respectiv in anul de completare, pentru absolventii ciclului inferior al liceului, respectiv ai scolii de arte si meserii, se calculeaza dupa cum urmeaza:

                           MDS + MG
                       -------------------- ,
                                    2
unde:
        * MDS este media claselor a IX-a - a X-a la toate disciplinele/modulele din aria curriculara corespunzatoare specializarii/calificarii profesionale la care se doreste continuarea studiilor. In cazul absolventilor scolii de arte si meserii, aria curriculara corespunzatoare calificarii profesionale este aria curriculara tehnologii;
        * MG este media generala de absolvire a claselor a IX-a - a X-a.
        (2) Media disciplinelor/modulelor din aria curriculara corespunzatoare specializarii/calificarii profesionale la care se doreste continuarea studiilor - MDS - se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din media generala a claselor a IX-a si a X-a a disciplinelor/modulelor respective.
        (3) Media de admitere in ciclul superior al liceului, respectiv in anul de completare, se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
        (4) In situatia in care candidatul sustine examene de diferente la unele discipline/module din aria curriculara corespunzatoare specializarii/calificarii profesionale, in calculul mediei claselor a IX-a - a X-a la disciplinele/modulele din aria curriculara corespunzatoare specializarii/ calificarii profesionale la care se doreste continuarea studiilor - MDS, nota obtinuta la examenul de diferente la o disciplina/modul inlocuieste media claselor a IX-a - a X-a la disciplina/modulul respectiv.
Art. 16.

        (1) Media de admitere in ciclul superior al liceului, pentru absolventii anului de completare, se calculeaza astfel:

                           MDS + MG
                       -------------------- ,
                                    2
unde:
        * MDS este media generala obtinuta in anul de completare la toate disciplinele/modulele din aria curriculara corespunzatoare specializarii/calificarii profesionale la care se doreste continuarea studiilor;
        * MG este media generala obtinuta in anul de completare.
        (2) Media disciplinelor/modulelor din aria curriculara corespunzatoare specializarii/calificarii profesionale la care se doreste continuarea studiilor- MDS- se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din media obtinuta in anul de completare la disciplinele/modulele respective.
        (3) Media de admitere in ciclul superior al liceului se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
        (4) In situatia in care candidatul sustine diferente la unele discipline din aria curriculara corespunzatoare specializarii/calificarii profesionale, in calculul mediei anului de completare, la disciplinele din aria curriculara corespunzatoare specializarii/ calificarii profesionale la care se doreste continuarea studiilor - MDS, nota obtinuta la examenul de diferente la o disciplina/modul inlocuieste media anului de completare la disciplina/modulul respectiv.
Capitolul III. Admiterea candidatilor care solicita continuarea studiilor in alta unitate de invatamant
        Art. 17. Pana la data de 25 mai, unitatile de invatamant afiseaza numarul locurilor din anul de completare, respectiv din primul an al ciclului superior al liceului, disponibile pentru a fi ocupate de candidati din alte unitati de invatamant, pe filiere, profiluri/domenii, specializari/calificari profesionale.
Art. 18.
        (1) Pana la data de 31 mai, are loc inscrierea elevilor clasei a X-a sau ai anului de completare, care solicita continuarea studiilor in alte unitati de invatamant, in alta filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala, pentru examene de diferente.
        (2) Inscrierea candidatilor mentionati la alin. (1) pentru examenele de diferente, in vederea admiterii in ciclul superior al liceului sau in anul de completare, se face la secretariatul unitatii de invatamant la care se solicita continuarea studiilor.
Art. 19.
        (1) Examenele de diferente, pentru candidatii mentionati la Art.18, se sustin in perioada 1-12 iunie.
        (2) Afisarea rezultatelor la examenele de diferente mentionate la alin. (1), se face pana in data de 14 iunie.
Art. 20.
         (1) In perioada 1-7 iulie, are loc depunerea dosarelor de inscriere ale absolventilor invatamantului obligatoriu sau ai anului de completare, care indeplinesc conditiile legale pentru continuarea studiilor si care solicita sa fie admisi in alta unitate de invatamant decat cea in care au studiat in clasa anterioara.
        (2) Pot participa la inscriere atat candidatii care solicita continuarea studiilor in aceeasi filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala, cat si candidatii care solicita continuarea studiilor in alta filiera, profil/domeniu, specializare/calificare profesionala si care au sustinut examene de diferente in unitatea de invatamant respectiva.
Art. 21.
        (1) Admiterea candidatilor proveniti din alte unitati de invatamant, pe locurile ramase libere din anul de completare, respectiv din ciclul superior al liceului, se face in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in conformitate cu prevederile Art. 15 si Art. 16 din prezenta metodologie.
        (2) Lista candidatilor mentionati la alin. 1, admisi in unitatea de invatamant, se afiseaza pana la data de 10 iulie.
Art. 22.
        (1) Inscrierea candidatilor declarati admisi, conform art. 21, se face, in conformitate cu prevederile legale, pana la data de 20 iulie.
        (2) Dosarul de inscriere al fiecarui candidat admis contine:
                a) certificatul de nastere - in copie, certificata ca fiind conforma cu originalul;
                b) actul de identitate - in copie, certificata ca fiind conforma cu originalul;
                c) certificatul de absolvire a ciclului inferior al liceului, respectiv a scolii de arte si meserii, respectiv a anului de completare - in copie, certificata ca fiind conforma cu originalul;
                d) certificatul de calificare profesionala, nivel 1 - pentru absolventii scolii de arte si meserii - in copie, certificata ca fiind conforma cu originalul;
                e) certificatul de calificare profesionala, nivel 2 - pentru absolventii anului de completare - in copie, certificata ca fiind conforma cu originalul;
                f) foaia matricola pentru clasele a IX-a - a X-a, respectiv pentru anul de completare (cu calculul mediei generale);
                g) fisa medicala;
                h) cerere de inscriere.
Art. 23.
        (1) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant stabilesc, in luna septembrie, o sesiune de ocupare a locurilor ramase neocupate dupa repartizarile anterioare si dupa repartizarea corigentilor.
        (2) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant pot aproba recunoasterea diferentelor sustinute in alte unitati de invatamant de catre candidatii care solicita inscrierea pe locurile disponibile la anul de completare sau in ciclul superior al liceului, la specializarea/calificarea profesionala pentru care s-au sustinut diferentele.
Capitolul IV. Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 24. - Disciplinele/modulele principale de specialitate mentionate in cuprinsul prezentului ordin se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se dau publicitatii pana la data de 1 februarie a anului in care se desfasoara admiterea.
Art. 25.
        (1) Absolventii scolilor de ucenici/scolilor complementare din seriile anterioare sau din seria curenta - invatamant special, care au sustinut si promovat examenul de absolvire, pot continua studiile in anul de completare, dupa sustinerea si promovarea examenelor de diferente.
        (2) Absolventii scolilor de ucenici/scolilor complementare din seriile anterioare, care nu au promovat sau nu au sustinut examenul de absolvire, sunt obligati, pentru a putea continua studiile in conditiile prevazute la alineatul (1), sa sustina examenul de certificare a competentelor profesionale, pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala nivel 1.
        (3) Examenele de diferente si admiterea in anul de completare a absolventilor scolilor de ucenici/scolilor complementare din seriile anterioare, au loc in perioada prevazuta de prezenta metodologie pentru candidatii care solicita continuarea studiilor in alte unitati de invatamant.
Art. 26.
        (1) Absolventii scolilor profesionale din seriile anterioare sau din seria curenta - invatamant special, care au sustinut si promovat examenul de absolvire, pot continua studiile in ciclul superior al liceului, cursuri de zi, serale sau cu frecventa redusa, dupa sustinerea si promovarea examenelor de diferente.
        (2) Absolventii scolilor profesionale din seriile anterioare, care nu au sustinut sau care nu au promovat examenul de absolvire, pot continua studiile in ciclul superior al liceului, dupa parcurgerea obligatorie a urmatoarelor etape in care beneficiaza de recunoasterea partiala a pregatirii initiale:
                * sustinerea unor examene de diferente, rezultate din compararea curriculumului parcurs de absolvent si curriculumul in vigoare la scoala de arte si meserii si la anul de completare;
                * sustinerea si promovarea examenului de certificare a competentelor profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala de nivel 2.
        (3) Examenele de diferente si admiterea in ciclul superior al liceului, a absolventilor scolilor profesionale din seriile anterioare si din seria curenta - invatamant special, au loc in perioada prevazuta de prezenta metodologie pentru candidatii care solicita continuarea studiilor in alte unitati de invatamant.
Art. 27.
        (1) Elevii din anul III al scolilor de ucenici sau al scolilor profesionale din invatamantul special, declarati repetenti la sfarsitul anului scolar 2005-2006, se pot inscrie la scoala de arte si meserii-invatamant special, in clasa a XI-a, dupa sustinerea si promovarea examenelor de diferente.
        (2) Elevii din anul IV al scolilor profesionale din invatamantul special, declarati repetenti la sfarsitul anului scolar 2006-2007, se pot inscrie la scoala de arte si meserii-invatamant special, in clasa a XI-a, dupa sustinerea si promovarea examenelor de diferente.
Art. 28. - Pentru absolventii din seriile anterioare, inscrierea in ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face in primii doi ani de la absolvirea ciclului inferior, respectiv a anului de completare, daca, la data inceperii anului scolar, elevul nu a depasit varsta de 18 ani. Inscrierea se va face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.


Back To Top
Scoala Postlicealaimg


      SCOALA POSTLICEALA (2 ani, cursuri de zi) - 1 clasa (28 locuri)
* Domeniul Comert cu specializarea Tehnician in comert international

Pentru scoala postliceala este valabil ordinul nr. 4760/ 26 iulie 2006. ce poate fi citit AICIBack To Top