Continut documente

Structura an scolar ROFUIP Extras din Regulamentul Intern Burse Transparenta Institutionala Formulare
.
.
DOCUMENTE

Structura an scolar

img

img

      Anul scolar 2020-2021 incepe pe 14 septembrie 2020 si se incheie pe 18 iunie 2021, are 34 de saptamani si 167 de zile. Este impartit in doua semestre si patru vacante pentru toti elevii, plus o vacanta pentru elevii din ciclul primar si copiii de la gradinita. Structura anului scolar cuprinde semestrul I, din 14 septembrie 2020 pana pe 29 ianuarie 2021 si semestrul al II-lea, din 8 februarie 2021 pana pe 18 iunie 2021.

Structura anului scolar 2020-2021 este urmatoarea:
Semestrul I (17 saptamani)
Cursuri: Luni, 14 septembrie 2020 - Marti, 22 decembrie 2020
Vacanta pentru gradinite si clasele pregatitoare - a IV-a: 26 octombrie - 1 noiembrie 2020
Vacanta de iarna: Miercuri, 23 decembrie 2020 - Duminica, 10 ianuarie 2020
Cursuri: Luni, 11 ianuarie 2021 - Vineri, 29 ianuarie 2021
Vacanta intersemestriala: Sambata, 30 ianuarie 2021 - Duminica, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea (17 saptamani)
Cursuri: Luni, 8 februarie 2021 - Joi, 1 aprilie 2021
Vacanta de primavara 1: Vineri, 2 aprilie 2021 - Duminica, 11 aprilie 2021
Pastele Catolic va fi in 2021 pe data 4 aprilie
Cursuri: Luni, 12 aprilie 2021 - Joi, 29 aprilie 2021
Vacanta de primavara 2: Vineri, 30 aprilie 2021 - Duminica, 9 mai 2021Back To Top
ROFUIPimg

CUPRINS

 • Titlul I Dispozitii generale
  • Capitolul 1 Cadrul de reglementare
  • Capitolul 2 Principii de organizare si finalitatile invatamantului preuniversitar
 • Titlul II Organizarea unitatilor de invatamant
  • Capitolul 1 Reteaua scolara
  • Capitolul 2 Organizarea programului scolar
  • Capitolul 3 Formatiunile de studiu
 • Titlul III Managementul unitatilor de invatamant
  • Capitolul 1 Dispozitii generale
  • Capitolul 2 Consiliul de administratie
  • Capitolul 3 Directorul
  • Capitolul 4 Directorul adjunct
  • Capitolul 5 Tipul si continutul documentelor manageriale
 • Titlul IV Personalul unitatilor de invatamant
  • Capitolul 1 Dispozitii generale
  • Capitolul 2 Personalul didactic
  • Capitolul 3 Personalul nedidactic
  • Capitolul 4 Evaluarea personalului din unitatile de invatamant
  • Capitolul 5 Raspunderea disciplinara a personalului din unitatea de invatamant
 • Titlul V Organisme functionale si responsabilitati ale cadrelor didactice
  • Capitolul 1 Organisme functionale la nivelul unitatii de invatamant
   • Sectiunea 1 Consiliul profesoral
   • Sectiunea 2 Consiliul clasei
   • Sectiunea 3 Catedrele/comisiile metodice
  • Capitolul 2 Responsabilitati ale personalului didactic in unitatea de invatamant
   • Sectiunea 1 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
   • Sectiunea 2 Profesorul diriginte
  • Capitolul 3 Comisiile din uniatile de invatamant
 • Titlul VI Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic
  • Capitolul 1 Compartimentul secretariat
  • Capitolul 2 Serviciul financiar
   • Sectiunea 1 Organizare si responsabilitati
   • Sectiunea 2 Management financiar
  • Capitolul 3 Compartimentul administrativ
   • Sectiunea 1 Organizare si responsabilitati
  • Capitolul 4 Biblioteca scolara sau Centrul de documentare si informare
 • Titlul VII Elevii
  • Capitolul 1 Dobandirea si exercitarea calitatii de elev
  • Capitolul 2 Activitatea educativa extrascolara
  • Capitolul 3 Evaluarea elevilor
   • Sectiunea 1 Evaluarea rezultatelor invatarii. Incheierea situatiei scolare
   • Sectiunea 2 Examenele organizate la nivelul unitatilor de invatamant
  • Capitolul 4 Transferul elevilor
 • Titlul VIII Evaluarea unitatilor de invatamant
  • Capitolul 1 Dispozitii generale
  • Capitolul 2 Evaluarea interna a calitatii educatiei
  • Capitolul 3 Evaluarea externa a calitatii educatiei
 • Titlul IX Partenerii educationali
  • Capitolul 1 Drepturile parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali
  • Capitolul 2 Indatoririle parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali
  • Capitolul 3 Adunarea generala a parintilor
  • Capitolul 4 Comitetul de parinti
  • Capitolul 6 Contractul educational
  • Capitolul 7 Scoala si comunitatea. Parteneriate/protocoale intre unitatile de invatamant si alti parteneri educationali
 • Titlul X Dispozitii finale si tranzitorii
 • Anexa
 • 3
  • 3
  • 4
 • 4
  • 4
  • 5
  • 6
 • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 11
  • 12
 • 14
  • 14
  • 15
  • 16
  • 16
  • 16
 • 16
  • 16
   • 16
   • 18
   • 19
  • 20
   • 20
   • 22
  • 24
 • 25
  • 25
  • 26
   • 26
   • 27
  • 27
   • 27
  • 28
 • 28
  • 29
  • 30
  • 31
   • 31
   • 38
  • 41
 • 44
  • 44
  • 44
  • 45
 • 45
  • 45
  • 46
  • 46
  • 47
  • 49
  • 50
 • 51
 • 51

Intreg documentul preluat de pe site-ul http://www.edu.ro il puteti citi AICI


Back To Top


Extras din regulamentul intern

img

EXTRAS
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament Intern este elaborat in concordanta cu prevederile:
* Constitutiei Romaniei;
* Legii nr. 272/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
* Legii Invatamantului nr.1/ 2011;
* Statutului Personalului Didactic (inclus in Legea 1/ 2011, Titlul IV);
* Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar (aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5550/ 2011);
* Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/ 2016);
* Statutului Elevului (aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 4742/ 2016)
* Ordinul M.E.N., nr. 3027/ 2018 pentru completarea si modificarea O.M.E.N.C.S. nr. 5079/ 2016.

Intreg documentul il puteti citi AICIBack To Top
Burseimg

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Intregul document poate fi vizualizat AICI

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
AN SCOLAR 2019-2020
SEMESTRUL II

Intregul document poate fi vizualizat AICI

MODELE CERERI BURSE

Toate modelele pentru cereri de burse pot fi descarcate AICI
Back To Top
Transparenta institutionalaimg

BUGETE SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU
* Buget de stat
* Buget local
* Buget venituri proprii

STAT DE FUNCTII
* Stat de functii 2019

DECLARATII DE AVERE ECHIPA MANAGERIALA
DIRECTOR :DINESCU MIRELA NICOLETA
DIRECTOR ADJUNCT: IONESCU MARIA

DECLARATII DE INTERESE ECHIPA MANAGERIALA
DIRECTOR: DINESCU MIRELA NICOLETA
DIRECTOR ADJUNCT: IONESCU MARIA
Back To Top
Formulareimg


Back To Top