Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” aniversează 150 de ani de existență

 

În acest mijloc de toamnă se organizează un frumos Jubileu dedicat celor 150 de ani de la crearea primei Școli Comerciale din România. Echipa managerială, profesorii, elevii și părinții acestora de la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” s-au mobilizat pentru a omagia la adevărata ei valoare o instituție emblematică pentru istoria Capitalei şi a sistemului educaţional românesc începând cu a doua parte a secolului al XIX-lea. La Sesiunea omagială din 8 octombrie sunt așteptați să participe reprezentanți de la Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Primăria Capitalei și Consiliul Local al Sectorului 3, membri ai mediului bancar și comercial, personalități din lumea academică și universitară, jurnaliști, foști absolvenți și profesori ai instituției.

Școala Comercială din București a fost creată în anul 1864, la inițiativa dr. Nicolae Kretzulescu. Acesta a fost o personalitate multilaterală a societăţii româneşti moderne, cu o însemnată operă reformatoare în domenii variate: medicină, administraţie, învăţământ, diplomaţie, politică şi viaţă academică. În seria realizărilor durabile ale dr. Kretzulescu, Școala Comercială ocupă un loc deosebit. Instituţia se remarcă nu doar prin vechimea apreciabilă ci şi prin performanţa de a-şi fi păstrat exclusiv şi neîntrerupt profilul economic. Puţine şcoli româneşti se pot mândri cu o asemenea continuitate în existenţa lor. Un element de perenitate se reflectă şi în denumirile purtate de-a lungul timpului. Cu 80 de ani în urmă (1935), şcoala a primit numele întemeietorului ei.

La fel de statornic i-a fost și amplasamentul care, din 1879, se află în strada Domniței (acum, Hristo Botev). Aici, primarul Emanoil Protopopescu-Pake, fost profesor de Drept al şcolii timp de nouă ani, a ridicat un edificiu monumental (1889–1890). După aproape un secol, între anii 1981–1984, au fost construite două corpuri moderne de şcoală, în prelungirea vechiului imobil devenit clădire de patrimoniu. Din anul 1951 elevii beneficiază de o spaţioasă sală de sport, unde s-au pregătit echipe puternice de gimnastică, de baschet, fotbal, handbal şi volei. Cabinetele şi laboratoarele sunt grupate în clădirea istorică, locul unde se observă, poate cel mai bine în tot liceul, coexistenţa armonioasă dintre trecut şi prezent. Tehnica de calcul modernă este adăpostită în săli cu decoraţie specifică anului 1900, elevii se preumblă printre vitrine masive de stejar sculptat, iar sala de festivităţi, remarcabilă prin bogăţia şi rafinamentul decoraţiei în stuco-marmură, are o instalaţie de sonorizare performantă care amplifică acustica originală. Cea mai nouă dotare este Smart Classroom, prima din şcolile bucureştene, inaugurată în prezenţa ministrului Educaţiei, la 17 septembrie 2013. Aici sunt reunite echipamente performante: tablete, tastaturi, laptopuri, Smart TV şi un Ebord, care oferă posibilitatea învăţării transdisciplinare şi o interacţiune complexă între profesor şi elevi.

Adevărata valoare a şcolii a fost dată de activitatea celor care s-au pregătit ori au profesat între zidurile sale. Vreme de o jumătate de secol, până la înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, în aprilie 1913, şcoala sărbătorită acum a fost cea mai înaltă treaptă de învăţământ economic românesc. Dictonul gravat în aula liceului - „Labor improbus omnia vincit” - a mobilizat generaţii întregi de elevi şi profesori, iar rezultatele s-au concretizat în numeroase diplome, distincţii şi trofee, în onorantul titlu de „Şcoală Europeană”, dar mai ales în carierele de succes ale absolvenţilor. S-a conturat „spiritul Kretzulescu” care promovează cultura calităţii, inovaţia, performanţa, bunele practici, parteneriatele cu instituţii culturale şi şcolare din Occident, iar acum din întreaga Uniune Europeană. Echipa managerială şi corpul profesoral încurajează permanent spiritul creativ şi de întrecere, studiul individual şi în echipă, prin acordarea Premiului şi Diplomei de Onoare „Nicolae Kretzulescu” celui mai silitor elev din fiecare an de studiu, precum şi şefului de promoţie. Cea mai frumoasă răsplată a strădaniilor depuse de şcoală rămâne succesul absolvenţilor în carierele lor. Eficienţa şcolii este dovedită cel mai convingător prin faptul că nu a produs niciodată şomeri !

În continuarea strădaniilor înaintaşilor, de a răspunde la provocările fiecărei epoci şi de a pregăti şcolii un viitor meritat, generaţia actuală urmăreşte să menţină liceul în cadrul unui învăţământ deschis, compatibil cu sistemele europene, bazat pe autonomii profesionale şi management performant. Acestea sunt elementele care vor asigura o existenţă durabilă şi perspective promiţătoare instituţiei create de dr. Nicolae Kretzulescu în 1864.

Autor:  Prof. Dragos Lucian Tigau